Jornada Científica

La Jornada Científica Regenera en Psiconeuroimmunologia Clínica neix amb la intenció de realitzar un congrés anual on s’exposi i es debati els diferents temes de l’actualitat científica. Per això comptarem amb algunes de les referències nacionals amb l’objectiu de dotar a l’acte del màxim nivell de rigor científic.  

El reconegut neurocientífic Solomon H. Snyder diu: “quan llegeixo articles científics no busco proves, sinó idees”. Aquesta frase emmarca d’una forma clara la intenció d’aquesta Jornada Regenera. Per un costat ser el més estrictes i seriosos a nivell científic sense oblidar en cap moment l’objectiu de tot plegat: la salut de les persones i tot el seu context. Així, a pesar d'aquest alt nivell de rigor, es imprescindible que dotem a l’acte d’una part clínica i per això, portarem tota aquesta informació a la pràctica clínica diària.

En aquest terreny, l’àrea científica de la Psiconeuroimmunologia ens ofereix el coneixement per entendre la interrelació entre els nostres diferents sistemes corporals i basar les nostres intervencions en els mecanismes que han ocasionat la disfunció i no només en els símptomes.

Aquesta Jornada Científica recollirà temes de màxim interès com els últims avenços en neurobiologia perinatal o el paper que juguen els microorganismes que resideixen en nosaltres en el delicat equilibri de la salut i la malaltia.

Informació, idees i sobretot debat científic que segur que ens farà avançar en el coneixement de la salut.

Ens veiem l’11 de juny a Barcelona, a  l'Auditori de la Universitat Pompeu Fabra  o en directe per streaming.

 

(25% Descompte Usuaris Entrenament Funcional.com)